RASPORED MISA

MISNA SLAVLJA SU
SVAKOG RADNOG DANA U 19:00 sati
NEDJELJOM I BLAGDANIMA U 09:00, 11:00 I 19:00 sati
Subotom nema Župnih misa osim blagdanima

LJETNO VRIJEME 07 i 08 MJESEC MISNA SLAVLJA NEDJELJOM SU U 09:00 I 19:00 sati

NA SVETKOVINU TJELOVA SLUŽI SE SAMO JEDNA MISA SA PROCESIJOM U 11:00 sati