Raspored sv. Misa

                     MISNA SLAVLJA NEDJELJOM

                              09:00       MISA  S DJECOM
                             11:00        ŽUPNA MISA
                             19:00       MISA  ZA  MLADE

 

                      PONEDJELJAK-PETAK

                                 19:00

 

 

        LJETNI RASPORED KROZ SRPANJ I KOLOVOZ
                      Ponedjeljak-petak: 19:00
                      Nedjelja: 09:00 i 19:00

 

*Subotom nema misno slavlje.
*Na svetkovinu Tjelova služi se samo jedna Župna misa sa procesijom u 11:00 sati.