Kateheza

Župa jednom godišnje organizira katehezu za mlade i odrasle, na jesen ili u proljeće,koja se najavljuje u sklopu Župnih oglasa.