Sveta Ura

Svaki prvi četvrtak u mjesecu u 19:30 sati.