Sveta Potvrda

Priprava za svetu potvrdu osim redovitog vjeronauka u školi odvija se u Župi svakog utorka :

  •     09:00 sati
  •     10:00 sati
  •     15:00 sati

Vjeronauk za krizmenike obuhvaća ciklus od 3 godine, tj. 06, 07 i 08 razred.

Kum/kuma može biti osoba koja je navršila 16 godina života, katolik je, krštena i potvrđena te provodi život u skladu sa vjerom. Osoba koja živi u vanbračnoj zajednici, samo civilnom braku ili na neki drugi način ne živi svoju vjeru ne može biti kum/kuma(kan.874).

Odrasli koji žele primiti sakrament svete potvrde neka se jave u Župni Ured kako bi se uključili u katekuemenat.

Slavlje Svete potvrde tj. krizme održati će se 15. travnja 2023.g. (subota) u 11:00 sati.