Euharistija

Misna slavlja su svakog radnog dana u 19:00 sati.

                           MISE NEDJELJOM

                09:00  MISA SA DJECOM
                11:00   ŽUPNA MISA
                19:00  MISA ZA MLADE

 

*Misno slavlje u ljetno radno vrijeme 07 i 08 mjesec, je svaki radni dan u 19:00 sati.

*Župna misna slavlja nedjeljom u ljetno radno vrijeme od 01.07.-30.08. su u 09:00 sati i 19:00 sati.

Na svetkovinu Tjelova služi se samo jedna župna misa sa procesijom u 11:00 sati.