Gradnja i projekti

  • IZGRADNJA NASTREŠNICE IZNAD ULAZA U CRKVU
  • IZRADA NOVIH ULAZNIH VRATA U CRKVU
  • PROJEKT UREĐENJA KRIPTE
  • IZGRADNJA PREPUMPNE STANICE I BUNARA
  • IZGRADNJA PARKIRALIŠTA SA PUNIONICAMA ZA ELEKTRIČNA VOZILA
  • IZGRADNJA NOVE KUPOLE
  • UREĐENJE PREZBITERIJA
  • UREĐENJE VANJSKOG DIJELA CRKVE-FASADA
  • UREĐENJE SVIH ZELENIH OKOLIŠA CRKVE